>
Head Office

Contact us

Tel: 0510-88275668
Fax: 0510-88275118
Contact: Gu Zhuyun, Xu Hong
Sales Phone: 0510-88277700
0510-88277755
Sales Fax: 0510-88271558
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China
P.C.: 214111
E-mail: wxjianyi@
       

Contact: Gu Zhuyun, Xu Hong           TEL:(0510)88275668            FAX:(0510)88275118
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China        Postcode:214111

Head Office

Page view:
Tel:(0510)88275668
Fax:(0510)88275118
E-mail: wxjianyi@
Sales department : Gu Zhuyun Xu Hong
Sales: 88271100 88277755 88277766 88271998 88277700
after-sales: 88273338
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China
Postcode:214111