>
Video

About us

Tel: 0510-88275668
Fax: 0510-88275118
Contact: Gu Zhuyun, Xu Hong
Sales Phone: 0510-88277700
0510-88277755
Sales Fax: 0510-88271558
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China
P.C.: 214111
E-mail: wxjianyi@

Contact: Gu Zhuyun, Xu Hong           TEL:(0510)88275668            FAX:(0510)88275118
Address: 8 Chunyang (E), Fangqian, New district, Wuxi, Jiangsu, People`s Republic of China        Postcode:214111

Webpage copyright:Wuxi Jianyi Instrument & Machinery Co., Ltd.               

Video

Footage shoot by Wuxi TV station in 2011.

 

Company introduction footage shoot in 2009

 

Previous factory appearance shoot in 2003.

 

The 45th anniversary ceremony shoot in 2003.

 

The company removal shoot in 2003.